موتور برق وظیفه تبدیل انرژی مکانیکی حاصل از سوخت بنزین یا گازوئیل را به انرژی الکتریسیته دارد. در واقع موتور برق بر عکس الکترو کوتور یا موتور الکتریکی عمل می کند. موتور برق یک نوع دیزل ژنراتور کوچک است که توان کمتری تولید می کند. موتور برق به 3 نوع متفاوت بر اساس سوخت مورد نیاز تبدیل می شود:

  • موتور برق بنزینی
  • موتور برق گازوئیلی (دیزلی)
  • موتور برق گازسوز
موتور برق روبین ژاپن

موتور برق روبین ژاپن

رنج توان: از 3 تا 13 KVA

نوع سوخت: بنزینی و گازوئیلی

نوع استارت: استارتی و هندلی

نوع موتور: یک سیلندر 2 زمانه و 4 زمانه

فاز: تک فاز و 3 فاز

موتور برق المکس

موتور برق المکس

رنج توان: از 4 تا 15 KVA

نوع سوخت: بنزینی و گازوئیلی و گازسوز

نوع استارت: استارتی و هندلی

نوع موتور: یک سیلندر 2 زمانه و 4 زمانه

فاز: تک فاز و 3 فاز

موتور برق هوندا

موتور برق هوندا

رنج توان: از 2 تا 17 KVA

نوع سوخت: بنزینی و گازوئیلی

نوع استارت: استارتی و هندلی

نوع موتور: یک سیلندر 2 زمانه و 4 زمانه

فاز: تک فاز و 3 فاز

موتور برق آگرو

موتور برق آگرو

رنج توان: از 3.5 تا 16 KVA

نوع سوخت: بنزینی و گازوئیلی

نوع استارت: استارتی و هندلی

نوع موتور: یک سیلندر 2 زمانه و 4 زمانه

فاز: تک فاز و 3 فاز

Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
موتور برق
Product Name
موتور برق
بستن منو
Call Now Button